Activitat Final

Producció d’un CURTMETRATGE basat en una idea i guió adaptat per l’alumnat, subtitulat en anglès, amb els objectius generals següents:

1. Identificar, valorar la importància y establir els rols d’un equip de producció cinematogràfica, fomentant el treball en equip, la creativitat col.lectiva, l’esperit crític, la tolerància i la cooperació.

2. Planificar i preparar tots els elements necessaris pel rodatge, aprendre en què consisteix la post-producció audiovisual i els efectes especials, redactar i adequar els subtítols d’un curtmetratge en Anglès, així com utilitzar les eines TIC per la producció audiovisual, la seua difusió i l’elaboració de produccions escrites associades.

ACTIVITAT FINAL. Curtmetratge “Entre Redes”