Activitats

En el projecte Erasmus+ secundària IES Pare Vitòria estan implicats directament 5 departament: Anglès, Castellà, Biologia, Física i química i història. Això permet que el calendari d’activitats Erasmus + a realitzar durant el curs 2018-2019 sigui molt voluminós; doncs, hi ha implicat un gran nombre de professorat i d’alumnat.

Alguns exemples de les activitats són:

Sep 18- jun 19:  Documentals en anglès relacionats amb l’estudio de la cèl.lula. (Alumnat 1r ESO)

Oct 18: Elaboració d’un tríptic plurilingüe sobre edificis representatius del modernisme a Alcoi que s’entregarà com a mostra a l’oficina de turisme. (Alumnat 4t ESO)

Nov 18: Creació de codis QR en anglès sobre els llocs més representatius de la ciutat. (Alumnat 2n ESO)

Nov 18: Pràctiques de laboratori en anglès coincidint amb la setmana de la ciència. Quadern de laboratori en format digital (pàgina web). (Alumnat 3r ESO)

Nov 18- maig 19: Creació de vídeorreseñas utilizant el canal de YouTube, convirtint al nostre alumnat “Booktubers”. (Alumnat 3r ESO)

Nov 18- maig 19: Elaboració de la biografia lectora de tot l’alumnat d’acord amb el Pla Lector de Centre.

Des 18: Taller de contes il.lustrats en castellà i anglès a partir de l’aplicació “STORYBIRD”. (Alumnat 1r ESO)

Gen-Juny 19: Presentacions orals en anglès comparant la geografia i la cultura de països europeus mitjançant l’ús de recursos TIC. (Ex: Countryreports.org)

Gen-Juny 19: Realització de tres projectes eTwinning relacionats amb les mobilitats.

Març 19: “Gimcana cultural” a la ciutat d’Alcoi. “Alcoianada” (Alumnat 2n i 4t ESO)

Març 19: Visita guiada bilingüe al Cementeri històric d’Alcoi. (Alumnat 1º Bat)

Març 19: Taller “Diálogos de playmóbil”, creant curts animats amb aquestes figures. (Alumnat 2n ESO)

Març 19 : Recital de poesia  en llengua castellana i anglesa (World Literary Atlas). (Alumnat 1r ESO)

Abril 19: THE ENGLISH WEEK. Disseny d’activitats per tots els departaments utilitzant l’anglès com a llengua vehicular, relacionats amb personatges representatius de la cultura anglesa. (Alumnat 2n ESO)

Abril 19: Creació d’un Booktràiler a partir de lectures de l’assignatura utilitzant programes com “CREAZA”, “MOVIE MAKER” o “IMOVIE”. (Alumnat 4t ESO)

Maig 19: Participació al Concurs Cristal.lització a l’escola. El pòster es farà en anglès. (Alumnat 3r ESO)

Maig 19: “ Web Quest” (departaments d’anglès i Cultura Clàssica) amb l’objectiu de donar a conèixer a l’alumnat el patrimoni cultural de la ciutat de Bath .(Alumnat 3r ESO)

Maig 19: Exposició   de cartells informatius sobre dones científiques utilitzant el programa GIMP. ( Alumnat 2n ESO)

ACTIVITAT FINAL:

Oct 18- juny 19: Producció d’un CURTMETRATGE basat en una idea i guió adaptat per l’alumnat, subtitulat en anglès