Difusió Erasmus +

El nostre projecte Eramus+ IES Pare Vitòria secundària porta per títol: EDUCATING STUDENTS IN A PLURAL, CREATIVE, CONNECTED EUROPE.

Evidentment, aquest ha estat un treball en equip i molts són el Departaments que han participat i s’han implicat en el projecte. S’han fet moltes activitats, participacions i col.laboracions i, per tant, ha sigut necessari donar a conèixer el projecte. Tot seguit, posem una sèrie d’enllaços que serviran perquè puguis fer-te’n cinc cèntims de com ha estat aquest projecte:

  1. http://estudiantesenplural.blogspot.com/
  2. https://www.instagram.com/parevitoria_erasmusplus/
  3. https://www.facebook.com/parevitoria/
  4. Correu electrònic per al projecte Erasmus + IES Pare Vitòria

Mural Erasmus +

Mural Erasmus + es troba al passadís de la Planta baixa de l’IES Pare Vitòria.