Seminari Erasmus +

Durant aquest curs i per millorar la nostra formació i experiència Erasmus+, un grup de professors de l’IES Pare Vitòria han participat en un Seminari de formació en centre on s’han tractat diversos temes que tenen a veure en paperassa i documentació Sepie, conceptes documents Sepie, cerca de centres per intercanvi… Així com, també, hem conegut millor la plataforma etwinning.

La formació Erasmus + ha comptat amb l’assessorament de companys del centre que tenen una llarga experiència en aquest tipus de projectes però també amb diversos assessors CEFIRE especialistes en aquest camp.

Seminari:

Sessió 1. Feedback mobilitats realitzades curs 2018/2019

Mobilitat 1. A Bath, England.

a) Temps molt marcat.

b) Molta difusió a la lectura.

c) Tot molt organitzat i programat.

d) Objectius sempre projectats.

e) Classes de matèria i no de grup alumnat.

f) Alumnat molt dòcil.

g) Correccions: Verd (alumne/a)/ Lila (company/a)/ Roig (professor/a)

h) Paraules clau i vocabulari molt marcat.

i) Exposició treballs d’alumnat als passadissos amb renovació continua.

Mobilitats 2 i 3. A Dublín, Ireland.

a) Molta participació espanyola al curs

b) Sensibilització del professorat a posar-se en la pell de l’alumnat quan no entén la informació que els estem donant ja que moltes de les activitats del curs estaven fetes en irish.

c) Cerca de recursos per intentar entendre les activitats proposades en irish fent servir elements com el context, els dibuixos, la gesticulació, activitats amb diferent grau de dificultat…

d) Realització de material CLIL.

e) Creació de vincles amb altres col.legues per a continuar desenvolupant projectes col.laboratius.

f) Visites guiades per la ciutat per conèixer les figures de Michael Collins i Òscar Wilde, activitats culturals al Trinity College, Visita cultural a Glendalough i KillKenny.

Sessió 2. Formació etwinning.

Sessió 3. Formació Erasmus+ KA1

Sessió 4. Formació Erasmus+ KA2

Sessió 5. Difusió Erasmus +

Sessió 6. Assessorament Paperassa SEPIE

Sessió 7. Omplir sol.licitud Erasmus + KA229

Sessió 8. Feedback mobilitats realitzades curs 2018/20198. Revisar el projecte que han escrit els nostres socis Erasmus+ KA229.[Polònia, Dinamarca, Grècia, Itàlia i Espanya].

Sessió 9. Feedback mobilitats realitzades curs 2018/2019

Mobilitat 4. A Rhenie, Germany.


a) Job shadowing; 1 setmana de convivència en un institut de BAT sanitari + FP.

a.1) Classes d’1 hora i mitja. Tot ha d’estar per escrit i coordinat per tots els membres dels Departament.

a.2) Exàmens ESO 3 hores durada. La data dels exàmens la posen des de Direcció.

a.3) Els horaris de l’alumnat i del professorat canvien cada 15 dies.

a.4) La secundària s’especialitza amb la tria de matèries segons allò que vulguen estudiar. Si volen canviar d’una via a una altra han de fer un curs pont.

a.5) A l’institut els etiqueten per nivells intel.lectuals des dels 12 anys.

a.6) Tenen molt de contacte amb el món empresa; fan pràctiques a empresa i/o praxis.

b) Visita a una aula de refugiats de conflictes bèl·lics; la idea és aprendre alemany i progressivament van incorporant-se altres matèries com anglès, sistema polític alemany…

Mobilitats 5 i 6. A Helsinki, Finland.

a) El sistema educatiu es basa en:

a.1) Confiança amb el professorat i professorat ben seleccionat.

a.2) El professorat està molt ben preparat i té llibertat per fer el que vulgui.

a.3) El professorat està molt ben valorat.

b) El curs escolar va començar el 9/8/2018 i acabarà 1/6/2019.

c) Com a novetat, l’alumnat de primària i secundària acudeix al mateix centre.

c.1) Educació bàsica gratuïta i inclou material, transport i dinar i té com a objectiu que l’alumnat es senti com a casa. A més a més, es dóna atenció diversificada tant per a necessitats educatives especials com per a altes capacitats.

c.2) No es posen deures. Fan exàmens però només serveixen perquè el professorat sàpiga com està l’alumnat ja que no serveixen per a posar-los nota.

c.3) Good manners; és una assignatura obligatòria.

c.4) Al centre els alumnes tenen opció de rebre classes particulars.

d) Institut de batxillerat = Lukio. El Batxillerat consta de 75 cursos en 3 anys .1 curs són 38 classes de 45 min. L’any escolar es divideix en 5 periodes de 6 setmanes de curs + 1 setmana exàmens.

d.1) No utilitzen paper; només ordinador.

d.2) L’últim curs només té 15 cursos ja que a l’abril ja tenen la Selectivitat. La convocatòria extraordinària es fa a l’octubre. Durant la selectivitat cada dia només s’examina una assignatura i cada examen té una durada de 6 hores. S’examinen de 4 assignatures obligatòries + 7-8 optatives. L’examen de selectivitat també es fa a través de l’ordinador però només tenen accés a l’entorn de l’examen. Les matemàtiques tenen molt de pes.